68 bộ tủ bếp chữ U đẹp ngỡ ngàng ai cũng muốn sở hữu

Tủ bếp chữ U có phần mở rộng không gian hơn so với tủ bếp chữ I và L. Tủ bếp này khai thác triệt để không gian phòng bếp. Thông thường tủ bếp chữ U sẽ có một bên làm quầy bar hoặc là nơi để chậu rửa, soạn thức ăn.

Xem báo giá tủ bếp dưới các loại
tại đây
Tủ bếp chữ U sẽ được bao quanh 3 mặt là tủ bếp, tiện lợi và tạo nhiều không gian để đồ. Không cần quá dài cho loại tủ bếp này, về chiều rộng càng lớn thì không gian đi lại càng thoải mái trong quá trình nấu ăn. Tủ bếp chữ U được thiết kế khá đơn giản nhưng đầy đủ các chức năng, giúp cho việc sắp xếp phân chia khu vực trở nên ngăn nắp.

Tủ bếp chữ U cần đảm bảo tính đối xứng, đảm bảo được điều này căn bếp sẽ trở nên cân đối, gọn gàng cho cả 2 bên. Ngoài ra cũng cần có sự đồng nhất. Sử dụng một màu sắc và cùng chất liệu cho tủ bếp sẽ sang trọng hơn bao giờ hết.
Cùng chiêm ngượng bộ tủ bếp dưới đây và áp dụng cho ngôi nhà của mình nhé.

68 bộ tủ bếp chữ U đẹp ngỡ ngàng

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 1
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 1

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 2
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 2

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 3
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 3

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 4
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 4

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 5
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 5

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 6
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 6

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 7
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 7

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 8
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 8

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 9
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 9

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 10
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 10

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 11
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 11

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 12
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 12

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 13
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 13

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 14
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 14

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 15
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 15

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 16
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 16

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 17
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 17

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 18
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 18

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 19
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 19

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 20
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 20

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 21
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 21

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 2
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 22

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 23
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 23

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 24
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 24

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 25
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 25

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 26
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 26

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 27
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 27

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 28
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 28

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 29
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 29

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 30
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 30

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 31
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 31

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 32
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 32

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 33
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 33

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 34
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 34


Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 35

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 36
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 36

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 36
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 37

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 38
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 38

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 39
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 39

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 40
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 40

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 41
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 41

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 42
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 42

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 43
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 43

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 44
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 44

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 45
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 45

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 46
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 46

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 47
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 47

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 48
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 48

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 49
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 49

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 50
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 50

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 51
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 51

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 52
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 52

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 53
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 53

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 54
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 54

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 55
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 55

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 56
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 56

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 57
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 57

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 58
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 58

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 59
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 59

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 60
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 60

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 61
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 61

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 62
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 62

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 63
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 63

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 64
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 64

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 65
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 65

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 66
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 66

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 67
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 67

Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 68
Tủ bếp hình chữ U đẹp mẫu số 68

Qua quá trình chọn lựa nguyên vật liệu làm tủ bếp cho đến quy trình sản xuất đều dưới sự giám sát khắt khe của bộ phận kỹ thuật. Đảm bảo các khâu đều không có lỗi xảy ra, hạn chế tình trạng chất lượng sản phẩm kém.

Bạn có nhu cầu
thiết kế tủ bếp hiện đại, sang trọng hay cổ điển hãy liên hệ với Nội thất Xavia. Thông  tin liên hệ qua hotline 0904246222, sẽ được nhân viên tư vấn trực tiếp và nhận những ưu đãi hấp dẫn từ chúng tôi.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN THIẾT KẾ MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY